Safetybloc: traceren van veiligheidsbarrières

Transport & logistiek Rental & pooling

De klant

De firma Safetybloc produceert betonnen veiligheidsblokken die worden verhuurd voor en geplaatst op wegennetten in heel België. Deze veiligheidsblokken moeten het verkeer tijdens wegenwerken in goede banen leiden. De onderneming werd opgericht door Wim Gillis, ook zaakvoerder van WG Aannemingen, dat jarenlang de manipulatie van veiligheidsblokken verzorgde tot beslist werd om een nieuw model veiligheidsblok te ontwikkelen, dat meer weerstand en veiligheid biedt. Het nieuwe product kreeg de naam ‘Safety Bloc’. Het slaagde in de crashtest, kreeg de Europese licentie en behaalde de BENOR-certificatie.  

De uitdaging

Safebloc zocht naar een oplossing om elk veiligheidsblok efficiënt te kunnen identificeren en geolokaliseren en hiermee een duidelijk overzicht te verkrijgen van alle blokken in gebruik en deze die beschikbaar zijn voor nieuwe opdrachten.

Voor Aucxis en Qeos bestond de uitdaging erin de meest geschikte RFID-tag te selecteren voor deze specifieke toepassing en een oplossing uit te werken voor een veilige geolokalisatie van elk blok en een overzichtelijk voorraadbeheer.

De oplossing

In het betonnen gedeelte van elk veiligheidsblok wordt een kleine uitsparing voorzien waarin later een RFID-kaart wordt aangebracht d.m.v. krachtige lijm.  Deze kaart bevat de unieke identificatiecode van het blok op drie manieren: tekstueel, als QR-code en als data opgeslagen in de RFID-tag die in de kaart verwerkt is. 

De identificatie van het blok kan op verschillende manieren gebeuren zodat ongeachte de omstandigheden (bijv. te smalle doorgang voor een voertuig) het aflezen van de code steeds mogelijk is:

 • Scannen van de RFID-tag
  De RFID-tags worden via een antenne gescand door een afleessysteem dat zich bevindt in een voertuig dat langsheen de veiligheidsblokken rijdt; het aflezen gaat snel en dynamisch.
  Met een handheld RFID-scanner kunnen de veiligheidsblokken manueel worden gescand daar waar deze moeilijk bereikbaar zijn.
   
 • Scannen van de QR-code
  Via de scanner van de boordcomputer kunnen de QR-codes manueel worden ingelezen daar waar de blokken moeilijk bereikbaar zijn en/of een RFID-lezing niet mogelijk is.
   
 • Ingeven van het tekstuele ID-nummer
  Daar waar bovenvermelde methoden niet kunnen gebruikt worden, voert het personeel manueel de ID-code in die op de RFID-kaart gedrukt staat.

Realtime beheersysteem

Beheer van het mobiele personeel
Het gebruik van de boordcomputer maakt mogelijk om: 

 • De opdrachten naar de chauffeurs te sturen (dynamisch beheer per type opdracht: plaatsing/verwijdering).
 • De adressen per POI te verzenden (nauwkeurige identificatie van de toegang tot de bouwplaats – vermijdt tijdverlies).

Voorraadbeheer

 • De ingelezen veiligheidsblokken worden visueel weergegeven op een kaart.
 • Bij het beheer en de opvolging van de staat van de opgeslagen veiligheidsblokken bestaat de mogelijkheid om foto's te nemen van de beschadigde veiligheidsblokken (geogelokaliseerde informatie in real time).  Deze optie is een zeer belangrijk bewijselement.

Administratief beheer

 • De visuele weergave en identificatie van de beschikbare voorraad voor nieuwe werken zorgt ervoor dat het beheerteam sneller kan werken. 
 • Een elektronische handtekening via de boordcomputer is mogelijk.
 • De leveringsbonnen kunnen in het voertuig worden afgedrukt.

Het resultaat

 • Safetybloc beschikt over een realtime overzicht van het aantal blokken en hun locatie.
 • Het RFID-identificatiesysteem levert een enorme tijdwinst op.
 • Het bedrijf beschikt over een efficiënt beheersysteem dat beantwoordt aan de specifieke noden van zijn bedrijfsactiviteit.

 

Download de case study

Aucxis RFID SafetyBloc case study

Deel deze case

We kunnen ook uw verkoopproces efficiënter maken

Contacteer ons