Visveiling Urk: track & trace pilootproject

Agri & visserij

De klant

Visveiling Urk is een nationaal en internationaal georiënteerd, innovatief bedrijf dat is uitgegroeid tot één van de belangrijkste viscentra van Europa.

Uitgangspunt

In het kader van de doelstelling van de Europese Unie dat visserijproducten moeten kunnen worden getraceerd en gecontroleerd doorheen de hele keten, initieerde Visveiling Urk een pilootproject voor een uniforme identificatie en traceerbaarheid van viskisten en hun inhoud gedurende alle fasen van vangst, verkoop en verwerking

Doel van het project is het creëren van een proof of concept om op basis van o.a. RFID technologie een sluitende track & trace methodiek/omgeving te realiseren welke als model kan dienen voor de rest van de visserij industrie. Het uiteindelijke concept moet toegankelijk en bruikbaar zijn voor alle ketenpartners, van groot tot klein, en derhalve zowel gebaseerd op de laatste technologische ontwikkelingen maar tegelijkertijd laagdrempelig genoeg om ook de kleinere bedrijven hierop te kunnen aansluiten.

Oplossing

Om het pilootproject te realiseren werd gekozen voor het gebruik van RFID technologie waarbij kisten worden uitgerust met een RFID tag. Deze tag draagt een uniek identificatienummer waaraan alle relevante informatie m.b.t. kist en inhoud wordt gelinkt. Deze informatie kan doorheen de ganse keten worden aangevuld, gelezen, geüpdatet en beheerd.

RFID viskisten
Ten behoeve van het project werd in samenwerking met kistenfabrikant Craemer een nieuwe viskist ontworpen volgens een duurzaam concept dat identificatie garandeert en gericht is naar de toekomst.

RFID portalen
Op 4 locaties doorheen het parcours (bij inslag, distributie, inname lege kisten en stock) werden RFID portalen geïnstalleerd die de kisten en hun lading automatisch detecteren en identificeren. Deze portalen zijn opgebouwd uit materialen die uitermate bestand zijn tegen de natte en zoute omgevingsfactoren.

RFID detectiepunten
Op de transportband van de weeglijn werden RFID antennes geplaatst die registreren welke kisten worden gewogen.  Hierbij wordt eveneens een koppeling gelegd tussen de kist en zijn inhoud.
In de wasstraat werden RFID antennes geplaatst langs de transportband die vóór en na de manuele sortering controleren of beide tags in de kist nog steeds correct functioneren.

RFID handheld leesapparaten
Voor situaties waar manuele handeling nodig is - bijvoorbeeld wanneer een lot na verkoop wordt opgedeeld naar verschillende kopers -  werden voor het scannen van de tags 2 handhelds voorzien, die eveneens als back-up van een portaal kunnen worden ingeschakeld.

F-Track webportaal
Aucxis ontwikkelde een web portaal - F-Track genoemd - waarop de locatie van alle kisten alsook hun inhoud in real time kunnen worden geconsulteerd doorheen alle stappen in de keten (schip, veiling, koper, transporteur, verwerker). 
De data is afkomstig van een database die gebaseerd op het EPCIS platform van GS1 en een uniforme data-uitwisseling toelaat met onder andere het elektronisch logboek (E-Catch),het verkoopsysteem van de veiling en het administratiepakket (A-Fish).

Resultaat

Het track & trace concept dat ontstond door de enthousiaste samenwerking van alle betrokken partijen, werd aan de praktijk getoetst en de behaalde resultaten mogen alvast als zeer positief worden beschouwd.  Vandaag wordt er verder gewerkt aan het finetunen van een duurzame oplossing die bestand is tegen de specifieke omstandigheden in de visindustrie en een toekomstgericht antwoord biedt op de Europese regelgeving omtrent de traceerbaarheid van vis tijdens de hele leveringsketen, van net tot bord.

  • Visveiling Urk weet op elk moment waar elk van de getagde kisten zich bevindt.
  • Alle betrokken partijen kunnen op elk moment de vis in de kisten identificeren.
  • Via het kistenbeheer worden verlies en diefstal gedetecteerd en zullen deze aanzienlijk worden gereduceerd.
  • Kisten kunnen optimaler worden ingezet doordat alle relevante informatie zoals onder meer doorlooptijden, gekend zijn.
  • Eventuele foutieve data input bij manuele acties wordt uitgesloten.

Download de case study

Aucxis RFID case study Visveiling Urk

Deel deze case

We kunnen ook uw verkoopproces efficiënter maken

Contacteer ons