W-pharma: toegangscontrole cleanrooms

Farma & zorgsector

De klant

Wase Werkplaats vzw is een sociale onderneming of maatwerkbedrijf dat zo'n 650 personen met een beperking te werk stelt en een 100-tal medewerkers in de omkadering.  Het bedrijf telt drie divisies: W-pharma, W-technics en W-green.
W-pharma levert specifieke diensten voor de farma-industrie en ziekenhuizen, waaronder het verpakken van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

De uitdaging

In september 2018 opende W-pharma een nieuwe site te Temse, inclusief een cleanroom afdeling van bijna 5.000 m2.  Om contaminatie van deze afdeling te vermijden, worden verschillende technieken en procedures toegepast.
Eén daarvan is de toegangscontrole die moet verhinderen dat niet geautoriseerde personen de cleanrooms betreden.  Speciale kledij verhindert op zijn beurt dat de aanwezige personen de cleanrooms contamineren met haren, huidschilfers en stofdeeltjes van onderkleding.   
 
De toegangscontrole in de cleanroom afdeling diende te worden afgestemd op de praktische en wettelijke richtlijnen.  Deze houden onder meer in dat deuren moeten kunnen geopend worden zonder contact en met een minimum aan manuele handelingen.  Aucxis werd geëngageerd om dit d.m.v. UHF RFID-technologie te realiseren.

De oplossing

W-pharma RFID toegangscontrole cleanrooms

RFID toegangscontrole van de cleanrooms
Voor de toegangscontrole van de cleanrooms voorzag Aucxis RFID-antennes die naadloos in de muur werden ingebouwd, gecombineerd met RFID-lezers boven het plafond.   De cleanroomdeur opent automatisch wanneer een geautoriseerde werknemer op een halve meter de deur nadert en de arm naar de antenne richt.  Hiervoor werd de cleanroomkledij voorzien van een wasbare RFID tag (laundry tag) die door de RFID-antenne wordt gedetecteerd. Het autorisatieniveau van een werknemer wordt via een desktop RFID-scanner aan de RFID-tag gekoppeld.  

RFID poortsturing in de centrale gang
In de centrale gang worden deuren op dezelfde manier geopend wanneer werknemers naderen vanop een rijdende elektrische transpallet.

Aanwezigheidsbewaking in de kleedkamers
Voordat werknemers toegang krijgen tot de cleanroom afdeling, passeren zij twee kleedkamers.  De eerste fungeert als vestiaire, de tweede als omkleedruimte voor de cleanroomkledij.  Wanneer een werknemer zou terugkeren naar de eerste kamer in zijn cleanroomkledij - wat niet is toegelaten -  wordt dit door de daar aanwezige RFID-lezers gedetecteerd.

RFID toegangscontrole andere ruimtes
Ook de toegang tot andere ruimtes op de site wordt bewaakt via RFID.  Deuren en poortjes worden geopend d.m.v. het scannen van een RFID key tag.

Middleware
Het Aucxis Hertz middlewarepakket verzamelt de data die wordt gedetecteerd door de RFID-lezers en controleert of een RFID-tag toegang heeft tot de betreffende locatie.  Hiertoe wordt een toegangslijst geïmporteerd afkomstig van de  backoffice software van W-pharma.  

Dubbele functie van de laundry tag
Aucxis bepaalde de meest geschikte plaats van de RFID laundry tag in de kledij voor een optimale scanning in functie van de toegangscontrole te W-pharma.  Tegelijk fungeert de RFID-tag als identificatiemiddel voor het bedrijf dat de cleanroomkledij levert, wast en onderhoudt.

Het resultaat

  • De toegang tot de cleanrooms te W-pharma wordt voor 100% beveiligd en gebeurt zonder manuele handeling.
  • Het toegestane aantal aanwezige personen in de cleanroom afdeling wordt in real time bewaakt.
  • De Aucxis RFID-oplossing ondersteunt W-pharma bij het naleven van specifieke GMP- en ISO-richtlijnen voor haar bedrijfsactiviteiten.

We kunnen ook uw verkoopproces efficiënter maken

Contacteer ons