Informatisering van de traditionele verkoopmethode

We zijn in staat om elke verkoopmethode te informatiseren, ongeacht de tradities en lokale gebruiken die zich in uw veiling hebben ontwikkeld.

  • Tegen dalende prijs of opbod
  • Prijsbepaling via bemiddeling
  • Aanbestedingsprocedures
  • Cataloogverkoop
  • Combinaties van verschillende methodes

Voordelen voor kopers en verkopers

Afstandskopers krijgen via hun pc of tablet exact dezelfde informatie als de kopers in de veilzaal. Ze hebben daardoor dezelfde koopkansen maar besparen tijd en verplaatsingskosten. Ook voor de veilingen biedt het internet heel wat voordelen.

  • Veilingen kunnen hun activiteiten gemakkelijk online bundelen.
  • Internetveilen vergroot hun aanbod en verruimt de afzetmarkt voor de marktoperator en producent.
  • Het occasioneel overaanbod of tekort van lokale veilingen wordt ondervangen.
  • Een betere en vooral stabielere gemiddelde prijsvorming.
  • Een lagere operating cost voor alle actoren.

We helpen u zowel met de software als de hardware

Onze expertise stelt ons in staat om u professioneel totaaladvies te geven. We vertalen uw ideeën en behoeften in gebruiksvriendelijke software- en hardware-oplossingen, die we vervolgens ook zelf realiseren. Daarbij gebruiken we de modernste technologieën. Ze staan garant voor betrouwbaarheid en transparantie, met respect voor lokale gebruiken.

We maken uw verkoopproces efficiënter

Contacteer ons