Versnelde digitalisering door corona

28/04/2020

Het is onwerkelijk hoe een virus als Covid-19 onze levens beïnvloedt. Allereerst willen we onze steun betuigen aan alle getroffen sectoren. Tot onze grote spijt worden bepaalde segmenten binnen de veilingwereld hard getroffen: we zien fysieke veilzalen sluiten, verkoopprijzen kelderen en ook export wordt moeilijker.

De opkomst en het doorzetten van het virus is sneller gegaan dan we dachten of verwachtten, we hebben de tijd niet gekregen om ons hierop voor te bereiden.

We kunnen ook stellen dat er binnen de samenleving massaal naar digitale oplossingen wordt gekeken om de ontwrichting van het normale leven zoveel mogelijk te beperken. We gaan noodgedwongen effectiever en efficiënter om met de digitale mogelijkheden die er zijn. Digitaal vergaderen, lesgeven, diensten aanbieden, business afspraken…

Dat betekent dat we de digitale mogelijkheden, die er vaak al jaren zijn maar niet ten volle gebruikt werden, ook daadwerkelijk gaan inzetten. Het zal voor veel mensen leiden tot anders denken en handelen.

Ook binnen de veilingwereld is dit niet anders; we merken dat er massaal oplossingen of uitbreidingen voor kopen op afstand (KOA) in het leven worden geroepen. Kopen op afstand betekent dat kopers niet in een veilzaal aanwezig moeten zijn maar aan de verkoop kunnen deelnemen op hun PC of mobiel toestel. Thuiskoop kan op eender welke plaats waar een koper een internetverbinding ter beschikking heeft.

Als wereldmarktleider in E-trade oplossingen investeerde Aucxis de voorbije jaren in een standaard webgebaseerd verkoop- en informatiesysteem in de cloud: KOSMOS.

In deze coronatijden is KOSMOS meer dan ooit de way-to-go: we zagen het aantal aanvragen de laatste weken dan ook fors toenemen. De standaard versie kan reeds vanaf 4 weken doorlooptijd geïmplementeerd worden. Zo hielpen we zojuist nog een klant uit de nood die zich genoodzaakt zag om te stoppen met veilen, aangezien de veiling enkel over een fysieke veilzaal beschikte. Dankzij KOSMOS draait hun business weer as usual.

We zijn er ook van overtuigd dat de coronacrisis een versnelde digitalisering in gang gezet heeft en ervoor zal zorgen dat er ook in de toekomst veel meer vanop afstand geveild en verkocht zal worden. Vele nieuwe thuiskopers zullen als gevolg van deze situatie definitief de switch maken.

De trieste situatie waar we op dit moment in zitten, dwingt ons tot een andere, digitale manier van werken. Wij bieden u graag onze hulp om uw business op een zo efficiënt mogelijke manier in te richten met de digitale mogelijkheden die er zijn.

Zit u met dringende vragen rond KOSMOS of andere oplossingen voor kopen op afstand, aarzel niet om ons te contacteren. Aucxis is in staat om elke verkoopmethode te informatiseren, ongeacht de tradities en lokale gebruiken die zich in een veiling hebben ontwikkeld.

Geschreven door Patrick Bauwens

BU Manager E-Trade & Process Control

Blijf op de hoogte van nieuws en events

U krijgt als eerste meer te horen over onze events en onze aanwezigheid op beurzen.

Deel dit artikel