Aucxis als RFID-consultant in het iMinds "HIPS" onderzoeksproject

14/02/2014

Op 6 februari 2014 gaf minister Ingrid Lieten het startschot voor iMinds Health. Met dit onafhankelijke en digitale onderzoekscentrum zullen iMinds en haar partners, de toekomstige uitdagingen van de Vlaamse zorg- en gezondheidssector aanpakken.

Om een goede toegankelijkheid van onze gezondheidszorg te behouden en de kwaliteit ervan te kunnen blijven garanderen, moet er iets fundamenteels gebeuren om het systeem efficiënt en effectief te laten evolueren. iMinds Health wil daartoe bijdragen door unieke expertise binnen de 5 Vlaamse universiteiten te koppelen aan de knowhow van industriële partners. 

Binnen dit kader werd het HIPS onderzoeksproject opgestart. De letters HIPS staan voor Innovation through coordinated and optimized Patient, Supply and information flows in Hospitals.

Dit project heeft als doelstelling alle beheerprocessen van beschikbare middelen in een ziekenhuis (goederen, uitrusting, medewerkers) en de bijhorende informatiestromen optimaal af te stemmen met het zorgtraject van de patiënt. 

De rol van Aucxis binnen het project is, in een eerste fase, het leveren van consultancy aangaande de integratie van RFID-technologie voor alle tracking en tracing vereisten. In een tweede fase zal Aucxis hardware en middleware leveren voor het uitwerken van een demonstrator die de resultaten van de voorgestelde methodiek zal valideren en inzichtelijk maken, dit in samenwerking met het bedrijf Amaron dat de front-end applicaties van de demonstrator voor haar rekening neemt.

Geschreven door Patrick Catthoor

Chief Communications Officer | Business Development Healthcare & Pharma

Blijf op de hoogte van nieuws en events

U krijgt als eerste meer te horen over onze events en onze aanwezigheid op beurzen.

Deel dit artikel