Aucxis focust op duurzaam loopbaanbeleid

26/02/2019

In het kader van het ESF-programma 2014-2020, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 19 december 2014,  engageerde Aucxis zich voor de oproep “Werkbaar Werk - Duurzaam Loopbaanbeleid” en werd een aanvraag voor steun ingediend en ontvangen.  

Het ESF-programma wil niet alleen werkgelegenheid en sociale inclusie stimuleren maar ook innovatie en transnationale samenwerking. Het bevat gerichte acties voor meer ondernemerschap, de bevordering van de uitstroom uit de sociale economie, de integratie en inclusie van laaggeschoolde jongeren en Roma.

Met projecten binnen de oproep “Werkbaar Werk – Duurzaam Loopbaanbeleid” wil de regering de werkbaarheid van jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt verbeteren door het introduceren van een duurzaam loopbaanbeleid op organisatieniveau.  Een duurzaam loopbaanbeleid dan leiden tot een win-winsituatie voor zowel medewerker als organisatie.  Enerzijds schept dit beleid zinvolle en werkbare loopbanen voor werknemers waardoor ze langer en meer gemotiveerd aan de slag kunnen blijven.  Anderzijds is het gericht op het waarborgen van de continuïteit van de organisatie.  Organisaties worden aangemoedigd om beleidsinstrumenten en -systemen te implementeren die de duurzaamheid van loopbanen voor zowel werknemers als organisaties te goede komen, zodat een zo hoog mogelijke werkzaamheidsgraad gerealiseerd kan worden in Vlaanderen.

Doelstellingen van Aucxis

In het kader van de oproep “Werkbaar Werk – Duurzaam Loopbaanbeleid” legt Aucxis de focus op volgende aspecten:

  • Het verhogen van de intrinsieke motivatie
  • Het optimaliseren van werving en selectie
  • Het optimaliseren van de onthaalprocedure
  • Het definiëren van rollen en verantwoordelijkheden
  • Het invoeren van competentie management
  • Het invoeren van plaats- en tijdsonafhankelijk werken
  • Het optimaliseren van de evaluatieprocedure
  • Het optimaliseren van het opleidingsbeleid
Geschreven door Tom De Decker

Chief Operating Officer

Blijf op de hoogte van nieuws en events

U krijgt als eerste meer te horen over onze events en onze aanwezigheid op beurzen.

Deel dit artikel