De S920 scrubbercontroller wordt geïntegreerd in een koolzuurgasabsorber of CO2-scrubber. Gemonteerd op een ULO- of CA-installatie zorgt de machine ervoor dat het koolzuurgas (CO2) op peil blijft om productschade te voorkomen.

De controller kan stand-alone werken, op intervalbasis, maar kan ook aangestuurd worden door een extern regelsysteem zoals de S930- of My Fruit-regelaar van Aucxis of een toepassing van een andere leverancier.

De S920 scrubbercontroller stuurt de luchtpomp en de nodige scrubber- en celkleppen aan in de processen van long ledigen, absorberen, long vullen en regenereren.


Schaalbaar naar uw processen


We werken graag hard- en softwarewijzigingen op maat uit. We komen daarmee tegemoet aan uw specifieke behoeften en de eisen van uw productieprocessen.

We helpen u om uw bedrijfsprocessen efficiënter te maken

Contacteer ons