Ontario Flower Growers: nieuwe tribune en Multi-Trade software

Agri & visserij

De klant

De Canadese bloemenveiling Ontario Flower Growers co-Operative Ltd (OFG) bevindt zich te Mississauga, vlakbij de internationale luchthaven van Toronto. Wekelijks voeren hier meer dan 150 telers diverse sierteeltproducten aan. Aanvullend op het live veilsysteem worden te OFG bloemen en planten gedistribueerd d.m.v. directe verkoop op een online website en via een full service verkoopafdeling. 

De uitdaging

Aucxis werd geëngageerd om de bestaande kopertribune volledige te renoveren en om Multi-Trade software te implementeren inclusief een module voor afstandkopen die kopers toelaat om vanuit hun kantoor of huis dagelijks in real time deel te nemen aan de verkoop.

De oplossing

De veilzaal

De kopertribune omvat 252 koperplaatsen waarvan er 216 uitgerust zijn met een koperkeyboard en 36 met een PC waarop de afstandkoper module is geïnstalleerd. De veilklokken worden geprojecteerd op 4 grote projectieschermen.

De conversie van het volledige veilsysteem werd gerealiseerd in slechts 1,5 week dankzij de gezamenlijke inspanningen van OFG en Aucxis. Aucxis leverde aan OFG alle nodige technische specificaties zodat deze de nieuwe koperbanken perfect kon installeren.  Mooi hierop aansluitend werd de software geïmplementeerd en getest door de projectingenieurs van Aucxis. Het nieuw systeem werd succesvol in gebruik genomen begin januari 2015.

Multi-Trade veilsoftware

Aanvullend op het live veilsysteem worden te OFG bloemen en planten gedistribueerd d.m.v. directe verkoop op een online website en via een full service verkoopafdeling. Aucxis ontwikkelde een maatoplossing waarbij de verschillende verkoopmethodes werden geïntegreerd in één enkel softwarepakket:

Multi Trade software screen shot

Tribuneverkoop

De real time verkoop in de veilzaal.

Stockverkoop

De onverkochte aanvoer van de Tribuneverkoop wordt automatisch getransfereerd naar de Stockverkoop. Hierin wordt alle onverkochte aanvoer gegroepeerd en beschikbaar gesteld voor aankoop aan de kopers in de veiling en aan de afstandkopers.  De producten worden verkocht aan een vaste prijs, die gelijk is aan de minimumprijs van de Tribuneverkoop verhoogd met een klein percentage.

Virtuele verkoop

De Virtuele Verkoop wordt gebruikt om aanvoer te verkopen via de veilklok (zoals tijdens de Tribuneverkoop),echter zonder dat de aanvoer effectief aanwezig is op de veiling. Beelden van de producten worden getoond op de projectieklokken en op het scherm van de afstandkopers. 

Webverkoop

Op de website kunnen loten worden aangeboden voor verkoop op elk moment gedurende vooraf ingestelde periodes. Telers kunnen via een sjabloon op een eenvoudige manier hun loten ingeven met prijzen, foto’s en biedperiodes. Het is tevens mogelijk om via deze webshop de loten in de stockverkoop aan te kopen.

Greenhouse Direct

Telers hebben de mogelijkheid om via OFG hun producten direct aan geïnteresseerden te verkopen. In een daartoe bestemd formulier kunnen de telers alle data m.b.t. de verkoop ingeven: product, koper, afhaaldatum en andere relevante informatie. De veiling dient enkel de gereserveerde transacties te bevestigen.

Alle producten kunnen worden overgeheveld van de ene verkoopmethode naar de andere; het systeem volgt continu de globale status en de verkoop van elk lot. Bijvoorbeeld: indien een lot tijdens de tribuneverkoop niet of slechts gedeeltelijk werd verkocht, worden de resterende aantallen van dat lot automatisch getransfereerd naar de Stockverkoop. Indien van toepassing, kan een administratieve medewerker het lot uit de Stockverkoop later alsnog verplaatsen naar Tribuneverkoop voor een volgende veildag.   

Koopmogelijkheden

De koperapplicatie biedt verschillende mogelijkheden voor de aankoop van producten:

Kopen vóór verkoop

Kopers kunnen een product aankopen aan een vooraf ingestelde prijs (minimum prijs + x % gedefinieerd in de hoofdmodule) voordat het lot verschijnt tijdens de verkoop. 

Kopen uit stock

Kopers kunnen de onverkochte loten van de Tribuneverkoop aankopen nadat deze, gestopt op de minimumprijs, naar stock werden overgeheveld.  

Vooraf bieden

Kopers kunnen op voorhand een biedprijs instellen voor een lot. Hierbij kunnen zij tevens een automatische verhoging van de biedprijs instellen (x cents bovenop het laatst succesvolle bod) die wordt toegepast gedurende meerdere klokrondes.

Een lot markeren

Kopers kunnen een specifiek lot markeren waarvan zij wensen te worden geïnformeerd op het moment dat het op de klok verschijnt voor verkoop.

Download de brochure

Case study Ontario Flower Growers

Deel deze case

We helpen u om uw bedrijfsprocessen efficiënter te maken

Contacteer ons