RFID bewaakt uitslag magazijn

Farma & zorgsector

De klant

Voor een klant uit de farmaceutische industrie ontwikkelde Aucxis een systeem voor een efficiënte en nauwgezette controle van de uitgaande goederen in de magazijnen voor facilitair management. 

De uitdaging

De klant beschikt over twee magazijnen waarin alle materialen voor het facilitair management worden beheerd.  In het originele magazijn bevinden zich 90.000 artikelen en in een tweede, recent gebouwd magazijn 30.000 artikelen. 
Aucxis werd  geëngageerd om een controlesysteem uit te werken voor alle in- en uitgaande artikelen van beide magazijnen, en dit met ondersteuning van RFID technologie. 
De belangrijkste uitdagingen in het project waren de implementatie van RFID-technologie in een technisch complexe omgeving - het nieuwe magazijn is immers opgebouwd uit metalen wanden – en de correcte detectie op een beperkte ruimte, wat een zeer nauwgezette RFID-afstelling vereiste.

De oplossing

  • Alle artikelen worden voorzien van een UHF RFID-label. 
  • Deze RFID-labels worden aangebracht bij de toelevering in het magazijn; ze bevatten zowel een RFID chip als een barcode waarin informatie zoals artikelcode en locatie wordt opgeslagen. De labels worden automatisch geprogrammeerd en bedrukt op een RFID-printer.
  • Artikelen die worden meegenomen dienen te worden uitgeboekt en gekoppeld aan de correcte werkbon. Deze koppeling vindt automatisch plaats op het moment dat het werkbonnummer wordt ingegeven. RFID-scanners detecteren op dat moment de betreffende tags. De schuifdeur voor het verlaten van het magazijn is eveneens uitgerust met RFID-antennes. Indien er artikelen de deur naderen zonder eerst te zijn uitgeboekt, zal de deur automatisch worden vergrendeld en zal de gebruiker worden geïnformeerd via LED-signalisatie.
  • Voor de inventarisering van de goederen, leverde Aucxis zijn mobiele Scan Buddy voorzien van scanplaat en staafscanner, die het manueel tellen overbodig maken.
  • Aucxis ontwikkelde tevens de passende beheersoftware die een correcte data uitwisseling verzorgt tussen de RFID database en het WMS van de klant.

Het resultaat

Alle artikelenbewegingen in beide magazijnen worden via 1 centraal systeem gecontroleerd.
Alle artikelen worden vóór het verlaten van de magazijnen automatisch op een correcte uitboeking gecontroleerd.
De manuele telling van de artikelen werd overbodig: via automatische inventarisering wordt een enorme tijdsbesparing gerealiseerd.

"De Aucxis RFID module ondersteunt het WMS van de klant met een tijdbesparende en nauwgezette controle van alle uitgaande goederen."

 

 

Download de case study

RFID bewaakt magazijnuitslag

Deel deze case

We helpen u om uw bedrijfsprocessen efficiënter te maken

Contacteer ons