Met een goede Proof of Concept
breng je slaagkans en risico's in kaart.

Om te achterhalen of een specifieke toepassing economisch en technisch haalbaar is, voeren we een haalbaarheidsstudie uit. We omschrijven de volledige RFID-opstelling en de onderdelen die daarvoor nodig zijn. Het selecteren of ontwikkelen van de juiste tags en proof of concept tests maken hier deel van uit.
 

Aucxis RFID proof of concept

Download whitepaper

We helpen u om uw bedrijfsprocessen efficiënter te maken

Contacteer ons