Een optimaal productieproces

De globalisering heeft geleid tot een hevige concurrentiestrijd tussen bedrijven wereldwijd, en dit in uiteenlopende sectoren.  Ook de automobielsector vormt daarop geen uitzondering.  In deze niet-aflatende strijd vormt efficiëntie een van de essentiële hoekstenen voor elke autofabrikant en toeleverancier die competitief wil blijven. Het productieproces dient zich zo optimaal en zo kort mogelijk te kunnen voltrekken.  Daarom dient het doeltreffend te worden geconcipieerd, gecontroleerd en gestroomlijnd, vanaf de productie van onderdelen tot de post-productie van het eindproduct. 

Onze oplossingen

RFID blijkt een adequaat hulpmiddel voor het stroomlijnen van productieprocessen en het automatiseren van assemblagelijnen in de automobielindustrie. De technologie laat immers toe om onder meer:

  • snel en automatisch onderdelen en producten te identificeren, te lokaliseren en te volgen (asset tracking & tracing)
  • productiestromen te synchroniseren zodat materialen zich op het juiste moment op de juiste plaats bevinden
  • bij post-productie elk voertuig te lokaliseren, zelfs binnen duizenden identieke voertuigen (via het unieke ID-nummer kan de fabricagegeschiedenis van de auto worden geconsulteerd)
  • snel en automatisch fouten te detecteren en waarschuwingen te versturen zodat snel kan worden ingegrepen en kostbare vertragingen worden vermeden
  • menselijke fouten tot een absoluut minimum te reduceren.
     

Aucxis biedt de ervaring en knowhow om uw specifieke automatiseringsbehoeften in praktische RFID-oplossingen te vertalen.  

Contacteer ons voor een vrijblijvend verkennend gesprek