Totale traceerbaarheid

In 2008 werd de verordening van de Europese Unie van kracht dat visserijproducten moeten kunnen worden getraceerd en gecontroleerd doorheen de hele keten.  Dit in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid dat vanuit biologisch, economisch en milieuoogpunt moet zorgen voor een duurzame exploitatie van de visbestanden.  Bovendien, om consumenten te beschermen, moeten partijen vis snel te traceren zijn bij geconstateerde voedselveiligheid problemen.   

Hiertoe is een uniforme identificatie en traceerbaarheid van viskisten en hun inhoud vereist gedurende alle fasen van vangst, verkoop en verwerking, tot op het bord van de consument.

De mogelijkheid om viskisten te traceren is eveneens een essentiële schakel in het inperken van het verlies van viskisten op de visveiling. Met een efficiënt kistenpool tracking systeem kan elke kist worden getraceerd en gelokaliseerd.

Onze oplossingen

Met het elektronisch logboek E-Catch aan boord van de vaartuigen, het elektronisch verkoopsysteem en administratief pakket A-Fish voor totale veilingautomatisering en P-Fish, het ERP-pakket voor de visverwerkende industrie, ondersteunen Aucxis producten sinds geruime tijd de ganse keten.   

RFID portaal in visveiling

Vandaag kunnen met de inzet van Aucxis RFID-technologie ook alle viskisten en hun inhoud worden getraceerd en efficiënt worden beheerd.  

 • Tags:  Aucxis ontwikkelde in haar RFID labo de meest geschikte tag voor toepassing op viskisten, evenals de exacte plaats van de tag op de kisten. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met verschillende vooraanstaande fabrikanten van kisten in de sector.  De tag is beschikbaar in drie formaten: small, medium en large.

   Productfiche C-Tag Small & Large
   Productfiche C-Tag Medium
 • Scanapparatuur:  Aucxis levert zelf ontwikkelde of standaard RFID lezers: RFID  heftruckterminals, RFID portalen, industriële input terminals voor kistenbeheer en RFID handheld scanners.  Via controlestations wordt de kwaliteit van barcode en RFID op de viskisten gevalideerd.
   
 • Hertz: het Aucxis middlewarepakket, verwerkt alle data verzameld door de diverse datacollectoren, voor bovenliggende toepassingen.
   
 • F-Track: portaalsite waarop de track & trace data wordt beheerd.  Hier kan de locatie van alle kisten alsook hun inhoud in real time worden geconsulteerd doorheen alle stappen in de keten (schip, veiling, koper, transporteur, verwerker).     Een innovatief stock- en poolbeheersysteem zorgt ervoor dat het verlies van viskisten aan banden wordt gelegd.

            Brochure: F-Track
            Brochure: Oplossingen voor de vissector

Wenst u meer te weten over onze RFID-oplossingen voor de vissector?

Contacteer ons vrijblijvend voor een verkennend gesprek.