Naar het ziekenhuis van morgen

Complexe processen onder een uniforme architectuur
Een ziekenhuis functioneert op basis van een heel aantal complexe processen.  Tracering en automatisering worden steeds meer onmisbaar en in verschillende afdelingen en processen toegepast.  Voor het ziekenhuis van de toekomst ondersteunt Aucxis de visie dat elke automatisering, ongeacht de afdeling of technologie, moet inpassen in de generieke totaalarchitectuur van het ziekenhuis, dus een duurzame investering is en past binnen een uniform beheer.

Beheersing van de logistiek
Logistieke optimalisatie is het vinden van de balans tussen minimale kosten en maximale dienstverlening.  In de snel veranderende ziekenhuisstructuren is optimale beheersing van de logistieke processen een absolute noodzaak. Identificatie, serialisatie, tracering en lokalisatie zijn hierbij de speerpunten.

Onze oplossingen

Aucxis implementeert verschillende hardware technologieën (RFID UHF, WiFi, Infrarood, BLE…) om Track & Trace binnen de afdelingen van een ziekenhuis te realiseren en sluit al deze verscheidenheid aan hardware naadloos aan op haar universele framewerk R-Connect. 

Via interfaces op maat of volgens gekende standaards stelt R-Connect alle logistieke events beschikbaar aan de bestaande front-end applicaties in het ziekenhuis: ERP, WMS, facturatie, Facility, Planning, HIS, EPD, …

Het ziekenhuis kan tracering op die manier stapsgewijs introduceren per project, per afdeling of per proces, maar toch bouwen aan één generieke en uniforme architectuur die duurzaamheid, schaalbaarheid en budgetvriendelijkheid combineert.

Het is een heel sterk pluspunt dat elke logistieke detectie van een asset of persoon, in functie van één bepaald project of proces, door de standaardisering eveneens kan worden opgepikt door alle overige processen binnen het ziekenhuis, zodat die er allen hun voordeel mee kunnen doen. IoT intra muros het hospitaal !

 Voorbeelden van toepassingen

Download Traceren van implantaten | Verbruiksmeting in het OK 
Download Controle consignatiesets en leensets door beeldherkenning
Download Asset- of patiëntlokalisatie d.m.v. een “last seen” detectie (LSLS) of realtime detectie (RTLS)
Download CSA tracering van instrumentennetten: hybride oplossingen
Download Picking, replenishment en orderafhandeling in de voorraadlokalen
 Patiëntbegeleiding in polikliniek

Wenst u meer te weten over de praktische toepassingen van RFID in een ziekenhuis?

Contacteer ons!