Naar het ziekenhuis van de toekomst

Complexe processen onder een uniforme architectuur
Een ziekenhuis functioneert op basis van een heel aantal complexe processen.  Tracering en automatisering worden steeds meer onmisbaar en in verschillende afdelingen en processen toegepast.  Voor het ziekenhuis van de toekomst ondersteunt Aucxis de visie dat elke automatisering, ongeacht de afdeling of technologie, moet inpassen in de generieke totaalarchitectuur van het ziekenhuis, dus een duurzame investering is en past binnen een uniform beheer.

Beheersing van de logistiek
Logistieke optimalisatie is het vinden van de balans tussen minimale kosten en maximale dienstverlening.  In de snel veranderende ziekenhuisstructuren is optimale beheersing van de logistieke processen een absolute noodzaak. Identificatie, serialisatie, tracering en lokalisatie zijn hierbij de speerpunten.

Onze oplossingen

Aucxis implementeert verschillende hardware technologieën (RFID UHF, WiFi, Infrarood, BLE…) om Track & Trace binnen de afdelingen van een ziekenhuis te realiseren en sluit al deze verscheidenheid aan hardware naadloos aan op haar universele framewerk Hertz. 

RFID in ziekenhuizen

Via interfaces op maat of volgens gekende standaards stelt Hertz alle logistieke events beschikbaar aan de bestaande front-end applicaties in het ziekenhuis: ERP, WMS, facturatie, Facility, Planning, HIS, EPD, …

Het ziekenhuis kan tracering op die manier stapsgewijs introduceren per project, per afdeling of per proces, maar toch bouwen aan één generieke en uniforme architectuur die duurzaamheid, schaalbaarheid en budgetvriendelijkheid combineert.

Het is een heel sterk pluspunt dat elke logistieke detectie van een asset of persoon, in functie van één bepaald project of proces, door de standaardisering eveneens kan worden opgepikt door alle overige processen binnen het ziekenhuis, zodat die er allen hun voordeel mee kunnen doen. IoT intra muros het hospitaal !

Voorbeelden van toepassingen

 • Traceren van implantaten | Traceerbaarheid en verbruiksmeting in het OK
  Implantaten voorzien van een RFID-tag kunnen in het OK automatisch worden gescand bij verbruik d.m.v een Smart-Bin.  Lees meer ... 

 • Controle consignatiesets en leensets door beeldherkenning
  Consignatiesets of zelfs leensets kunnen na gebruik eenvoudig, snel en correct worden gecontroleerd op volledigheid door middel van beeldherkenning.  Lees meer ...
 • Asset- of patiëntlokalisatie d.m.v. “last seen” detectie (LSLS) of realtime detectie (RTLS)
  Patiënten of assets die voorzien worden van een actieve tag, kunnen via het bestaande WiFi-netwerk in real-time en gebruikersvriendelijk worden gelokaliseerd.  Lees meer ...
 • CSA tracering van instrumentennetten: hybride oplossingen
  Traceren van instrumentennetten d.m.v. UHF RFID tags op het net.  Resultaat: alle netten over het gehele ziekenhuis traceerbaar!  Lees meer ...
   
 • Picking, replenishment en orderafhandeling in de voorraadlokalen
  RFID biedt een oplossing om de voorraad just-in-time aan te vullen. Stockbreuk, onnodige voorraad en vervallen producten worden hierdoor vermeden!  Lees meer ...
 • Patiëntbegeleiding in polykliniek

Wenst u meer te weten over de praktische toepassingen van RFID in een ziekenhuis?

Contacteer ons